Mayor Margarita Aguinillo

Pipaabot ta po ana saton na pasasalamat ki 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗰𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗼𝗴 sa kanyang pagtugot na iya pangaranan para makatabang sa pigibong contact tracing nya saton na Municipal Epidemiological Surveillance Unit (MESU) ag Contact Tracing Team.

Si Marie Grace amo po si Bicol No. 1200 na kung sari nagitrabaho bilang usad na office clerk sa usad na ospital sa Naga City na naka-destino sa Dialysis Unit.

Nin huli nyadi, gusto ko po ipaisi sa ngamin na kabisto, amigo ag amiga, kabarangay ag iba pa na posibleng derektang nakahalubilo ni Marie Grace durante nyo mga panahon na iya nagpawli didi sa satun banwaan puon kaso Agosto 15-19, 2020, hasta sa kaso iya magbalik sa Naga City kaso Agosto 19, 2020 nin 1:30 nin pagkahapon, lunad nin UV express van na biyaheng Buhi-Iriga City; mangyari pong makipag-koordinar kamo sa Barangay Health Emergency Response Team nya sainyong barangay o kaya sa MESU o Rural Health Unit nya satun na banwaan. Pwede kamong mag-bano or mag-text sa 0927-358-6209 (MESU Hotline) o kaya sa Buhi Covid-19 Hotline 0977-856-4241 o 0929-970-9113.

Bilang usad na frontliner, di po ginusto ni Marie Grace na iya maolakitan nin helang na Covid-19. Usad pong pakiusip ko na hindi kita mag-discriminate sa saton na pasyente ag sakanyang pamilya. Mas urog na magdanay ana malasakit, pag-intindi ag pagpangadyi ta para sa satun na kaimanwa na sa presente nagiparahay na sa facilidad nya ospital kin sari iya nagitrabaho.

Ana lokal na gobierno nyading satun na banwaan liwat nipaabot nin pasasalamat ag pag-omaw ki Marie Grace for her selflessness and courage na iya pangaranan bilang tabang ag sincerong lakdang nganing mas mapadali ana contact tracing na pigibo nya saton na MESU ag Contact Tracing Team.

Gibuwon ta pong parte nya satun na uro-aldaw na pagkabuway ana mga health protocol nganing kita makalikay sa helang na adi. Let us all act, pray and heal as one!

Margarita M. Aguinillo Municipal Mayor/IATF Chairwoman

Source: LGU Buhi Official Facebook Page